Biyar No 2

Visual Art: Drawings

Biyar No 2

Biyar No 2

charcoal

Biyar No 1
Biyar No 2
Biyar No 3
Biyar No 4
Biyar No 5
Evolving
Hint of Insects
Sorrowful Landscape
This week I thought I might go hang gliding
A Future Landscape
Internalised
Illusions of order
Illusions of order 2